Cadeirydd/Is-Gadeirydd

Cadeirydd: Neil Tuck
Is-Gadeirydd: Adam W Owen

Clerc

Mrs Gwenda Owen
Trigfa
Pontrhydybont
Ynys Môn
LL65 2EZ

01407 740046

07971 880 101

CLICIWCH YMA I EBOSTIO

Ward Gorad

Mavis Swaine Williams
Hazel M Wilson
N Tuck (Cadeirydd)
Adam J Owen (Cyd-etholwyd)

Ward Pentref

Gordon Browne MBE
Bill Rogerson MBE
Ken Taylor (Cyd-etholwyd)
Celfyn Wyn Furlong (Cyd-etholwyd)
Adam Owen (Cyd-etholwyd) (Is-Gadeirydd)

Ward Gorllewinol

Colin Torr
Ceri Seeley (Cyd-etholwyd)


Ward Llanynghenedl

Iwan Jones (Cyd-etholwyd)

Aelodau Pwyllgorau