Cadeirydd/Is-Gadeirydd

Cadeirydd: David Walters
Is-Gadeirydd: Ken Taylor

Clerc

Mrs Gwenda Owen
Trigfa
Pontrhydybont
Ynys Môn
LL65 2EZ

01407 740046

07971 880 101

CLICIWCH YMA I EBOSTIO

Ward Gorad

Mavis Swaine Williams
Hazel M Wilson
N Tuck
Adam J Owen

Ward Pentref

Gordon Browne MBE
Bill Rogerson MBE
Ken Taylor (Is-Gadeirydd)
Celfyn Wyn Furlong
Adam Owen

Ward Gorllewinol

Colin Torr
David Walters (Cadeirydd)


Ward Llanynghenedl

Iwan Jones

Aelodau Pwyllgorau