Safle Chwarae

VALLEY PLAY AREA

Mae Cyngor Cymuned y Fali yn rheoli'r man chwarae ar gyfer plant iau sydd gyfochr Ysgol Gymuned y Fali ar Lon Spencer, Fali.

Pe byddai ganddoch unrhyw syniadau tuag at wella y man chwarae, neu pe byddai eich plentyn (plant) eisiau "gwneud dymuniad" am unrhyw offer chwarae, plis gadewch i ni wybod.

Manylion Cyswllt

Pe byddech yn dod ar draws unrhyw broblem yn y man chwarae, cysylltwch gyda:

Mrs Rhianwen Sheldon
27 Alltwen,
Llysfaen,
Bae Colwyn Ll29 8PG

Rhif Ffon: 07786 253828

valleycommunitycouncil@gmail.com

Lleoliad