Dyddiadau Cyfarfodydd

Mae Cyngor Cymuned y Fali yn cyfarfod ar y trydydd dydd Mercher o bob mis, ac eithrio mis Awst.

Bydd y cyfarfodydd yn dechrau am 7pm ac fe'u cynhelir yn Ysgol Gymunedol y Fali, Spencer Road, Y Fali, LL65 3EU. Gweler y map ar y dde am ragor o wybodaeth am leoliad.  Gellir mynd i mewn i gyfarfodydd hefyd o bell a chyhoeddir y ddolen i'r cyfarfod bob mis ar frig yr agenda, a gyhoeddir ar wefan Cyngor Cymuned y Fali.

Gall aelodau o'r cyhoedd fynychu naill ai'n bersonol neu o bell ond yn methu siarad oni bai eu bod yn cael eu gwahodd i wneud.

Dyddiadau Cyfarfodydd 2023-2024

Lleoliad y Cyfarfod

Cofnodion

Gellir dod o hyd i hen gofnodion cyfarfodydd yn mynd yn ôl i 2014 isod. Mae’r holl ddogfennau mewn fformat Adobe Reader.

Amcanion & Rolau y Cyngor

Datblygu strategaethau i hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg a dwyieithrwydd yn y gymuned a sicrhau bod barn unigolion yn cael ei chlywed, er mwyn sicrhau datblygiad cymunedol.

– Rheoli a chynnal y fynwent
– Rheoli Pafiliwn Parc Mwd
– Ystyried ceisiadau cynllunio
– Cynnig gwelliannau i ffyrdd
– Gwrando a datrys materion plwyfol yn y gymuned
– Cysylltu gyda swyddogion cymunedol i sicrhau diogelwch
– Penderfynu ar gymorth ariannol i wasanaethau gwirfoddol, elusenau a sefydliadau

Amcanion

Mae’r Cyngor Cymuned yn amcanu i wella ein hamgylchedd, i gyfoethogi ansawdd bywyd a chadw amrywiaeth bywyd lleol. Bydd y Cyngor yn ceisio gwarchod cymeriad gwledig y pentref a chadw ei hunaniaeth leol.

Write a Comment