Llywodraethiant

Datganiad Preifatrwydd

Polisi Noddi Mainc

Polisi Lwfans Aelodau

Protocol Datrysiadau Lleol 2021

Polisi Cymunedol Mynediad Cyhoeddus i Ddiffibriliwr

Polisi Rhoddion


Adroddiad Blynyddol

Adroddiad Blynyddol 2022/2023

Adroddiad y Cadeirydd - Haf 2022


Cynllun Hyfforddiant y Fali - Medi 2022


Gwybodaeth ar gael gan Gyngor Cymuned y Fali o dan y model cynllun cyhoeddi

Budget setting report for 2020/21

(Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Budget Setting Report for 2021/22

(Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Budget Setting Report for 2022/23

(Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)


Adroddiad Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chadernid Ecosystem 2023


Pwyllgor Cyllid – Cylch Gorchwyl

Pwyllgor Parciau – Cylch Gogchwyl

Pwyllgor Y Fynwent – Cylch Gorchwyl


Ffurflen Flynyddol 31-03-23

Ffurflen Flynyddol 31-03-22

Ffurflen Flynyddol 31-03-21

Ffurflen flynyddol 31-03-20
Adroddiad Materion yn Codi 31-03-20

Ffurflen Flynyddol 31-03-19

Adroddiad Materion yn Codi 31-03-19

Ffurflen Flynyddol 31-03-18

Adroddiad Materion yn codi 31-03-18


Isod cewch weld y fersiynau diweddaraf o’r polisi ar bryderon a chwynion, gorchmynion sefydlog a rheoliadau ariannol ynghyd â’r Cod Ymddygiad

Rheolau Sefydlog

Rheolau Ariannol

Polisi Cwyno
(Mae'r Gymraeg yn dilyn y Saesneg)

Cod Ymddygiad

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Awst 2018


Ffurflen Flynyddol 31-03-17

Adroddiad materion yn codi 31-03-16

Ffurflen Flnynyddol 31-03-16
(Mae'r ddogfen yma yn uniaith Saesneg.  Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Ffurflen Flynyddol 2017