Cadeirydd/Is-Gadeirydd

Cadeirydd: Neil Tuck
Is-Gadeirydd: Ceri Seeley

Clerc

Mrs Gwenda Owen
Trigfa
Pontrhydybont
Ynys Môn
LL65 2EZ

01407 740046

07971 880 101

CLICIWCH YMA I EBOSTIO

Ward Gorad

Angela Suzanne Smith
Graham Richard Edward Smith
Mavis Swaine-Williams
Neil Tuck

Ward Gorllewinol

Ceri Seeley
2 sedd wag

Ward Pentref

Gordon David Browne MBE JP
Dillon James Hughes
Bill Rogerson MBE
Ken Taylor
Sedd Wag

Ward Llanynghenedl

Iwan Tudur Jones

Aelodau Pwyllgorau