Cadeirydd/Is-Gadeirydd

Cadeirydd: Neil Tuck (Plaid Cymru)
Is-Gadeirydd: Gordon David Browne MBE JP

Clerc

Mrs Gwenda Owen
Trigfa, Pontrhydybont
Ynys Môn LL65 2EZ

01407 740046 / 07971 880 101

CLICIWCH YMA I EBOSTIO

Ward Gorad

Graham Richard Edward Smith (Plaid Geidwadol)
Mavis Swaine-Williams
Neil Tuck (Plaid Cymru)
Sedd Wag

Ward Gorllewinol

Helen Williams
2 Sedd Wag

Ward Pentref

Gordon David Browne MBE JP
Dillon James Hughes (Plaid Geidwadol)
Bill Rogerson MBE
Ken Taylor (Plaid Cymru)
Angela Walker

Ward Llanynghenedl

Iwan Tudur Jones

Aelodau Pwyllgorau