Cadeirydd/Is-Gadeirydd

Cadeirydd: Neil Tuck (Plaid Cymru)
Is-Gadeirydd: Gordon David Browne MBE JP

Clerc

Mrs Rhianwen Sheldon
27 Alltwen, Llysfaen,
Bae Colwyn LL29 8PG

Ffôn: 07786 253 828

CLICIWCH YMA I EBOSTIO

Ward Gorad

Mavis Swaine-Williams
Neil Tuck (Plaid Cymru)
Charles S Thornhill (Cyf-ethol)
Sedd Wag

Ward Gorllewinol

Helen Williams (Cyf-ethol)
Dr Sion Williams (Cyf-ethol)
Dylan Taylor (Cyf-ethol)

Ward Pentref

Gordon David Browne MBE JP
Dillon James Hughes (Plaid Geidwadol)
Bill Rogerson MBE
Ken Taylor (Plaid Cymru)
Angela Walker (Cyf-ethol)

Ward Llanynghenedl

Iwan Tudur Jones

Aelodau Pwyllgorau