CYSYLLTU GYDA NI

Cewch gysylltu gyda'r Cyngor trwy'r Clerc:

Mrs Gwenda Owen
Trigfa
Pontrhydybont
Ynys Môn
LL65 2EZ

Rhif Ffon: 07971 880 101

valleycommunitycouncil@gmail.com