Gwarchodfeydd Bysiau

Bus Shelters

 

 

Mae Cyngor Cymued y Fali yn gyfrifol am gynnal a chadw’r gwarchodfeydd bysiau.  Pe byddech angen adrodd ar unrhyw broblem neu ddifrod i unrhyw warchodfa bws, cysylltwch a’r clerc:

Clerc:        Mrs Gwenda Owen Ebost: valleycommunitycouncil@gmail.com
Rhif Ffôn: 01407 740 046

 

 


Gwarchodfa Bws Llanynghenedl

'Rydym yn falch o hysbysebu fod gwarchodfa bws newydd wedi ei osod yn Llanynghenedl - engraifft arall o weithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Sir Ynys Mon er budd y gymuned.

Llanynghenedl Bus Shelter Image


GWARCHODFA BWS GER GWESTY'R BULL, FALI

Mae Cyngor Cymuned y Fali yn  yn falch o hysbysebu y bydd gwarchodfa bws newydd sbon yn cael ei osod yn lle yr un cafodd ei dynnu lawr yn ddiweddar.  Fe fydd yn cael ei osod oddeutu y 6ed o Hydref.