Bydd gwybodaeth ar Gloc y Pentref yn ymddangos yma cyn bo hir.