Gwasanaethau

Mae Cyngor Cymuned y Fali yn paratoi nifer a wasanaethau ar gyfer y Gymuned, gan gynnwys:-

  • Mynwent Ynys Wen
  • Parc Mwd (Parc Cymunedol)
  • Safle chwarae i blant
  • Meinciau Cymunedol
  • Cloc y Pentref
  • Gwarchodfeydd Bysiau