Mynwent Ynys Wen

Mae Mynwent Ynys Wen yn caell ei rheoli gan Gyngor Cymuned y Fali ar ran y Gymuned.  Mae‘r fynwent wedi ei lleoli o gwmpas 200 llath o’r golau traffic yng nghyfeiriad yr A55.

AAm wybodaedd ynglyn a ffioedd claddu, dilynwch y linc: Ffioedd Ynys Wen 01.04.24

Am wybodaeth ynglyn a canllawiau’r fynwent dilynwch y linc: Canllawiau Ynys Wen 01/05/23

 

ynys_wen_cemetary