Mynwent Ynys Wen

COVID 19: Canllawiau wedi'u diweddaru ar angladdau

Mae’r canllawiau i awdurdodau lleol ar angladdau wedi’u diweddaru bellach i adlewyrchu’r diwygiadau hyn: https://llyw.cymru/covid-19-canllawiau-i-awdurdodau-lleol-ar-angladdau

Dylid nodi bod y canllawiau hefyd wedi’u hymestyn i gynnwys gofal personol i’r ymadawedig. Er nad yw’r cyngor presennol yn y maes hwn wedi newid, mae’r adran hon wedi’i chynnwys er mwyn darparu’r cyngor mewn ffordd fwy hygyrch.

Yn ogystal, mae’r canllawiau wedi’u diweddaru i awgrymu y dylai galarwyr sy’n hunanynysu am 14 diwrnod gan fod rhywun yn eu cartref yn sâl ac â’r symptomau (ond nid oes ganddynt y symptomau eu hunain), neu alarwyr sy’n eithriadol o agored i niwed neu mewn grŵp a warchodir, gael eu cynorthwyo i fynd i’r angladd yn bersonol os ydynt am wneud hynny, gan roi prosesau yn eu lle i leihau’r perygl o drosglwyddo’r haint.

 


Mae Mynwent Ynys Wen yn caell ei rheoli gan Gyngor Cymuned y Fali ar ran y Gymuned.  Mae‘r fynwent wedi ei lleoli o gwmpas 200 llath o’r golau traffic yng nghyfeiriad yr A55.

AAm wybodaedd ynglyn a ffioedd claddu, dilynwch y linc: Ffioedd Ynys Wen 01/05/23

Am wybodaeth ynglyn a canllawiau’r fynwent dilynwch y linc: Canllawiau Ynys Wen 01/05/23

 

ynys_wen_cemetary