Gwarchodfeydd Bysiau

Bus Shelters

Mae Cyngor Cymued y Fali yn gyfrifol am gynnal a chadw’r gwarchodfeydd bysiau.  Pe byddech angen adrodd ar unrhyw broblem neu ddifrod i unrhyw warchodfa bws, cysylltwch a’r clerc:

Clerc:        Mrs Gwenda Owen

Ebost: valleycommunitycouncil@gmail.com

Rhif Ffôn: 01407 740 046