Llywodraethiant

Datganiad Preifatrwydd

Polisi Noddi Mainc

Polisi Lwfans Aelodau 2020


Gwybodaeth ar gael gan Gyngor Cymuned y Fali o dan y model cynllun cyhoeddi

Budget setting report for 2020/21

(Dogfen Gymraeg wrthi cael ei chyfieithu ar hyn o bryd)


(Mae'r ddogfennaeth yma yn uniaith Saesneg.  Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Budget Monitoring Report 01 07 18 quarter 1

Budget Monitoring Report 071018 quarter 2

Budget Monitoring Report 7th January 2019 quarter 3

Budget Monitoring Report quarter 4 18 19

07.04.19 Year end budget monitoring report


Adroddiad Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chadernid Ecosystem 2019


Pwyllgor Cyllid – Cylch Gorchwyl

Pwyllgor Parciau – Cylch Gogchwyl

Pwyllgor Y Fynwent – Cylch Gorchwyl


Ffurflen flynyddol 31-03-20
Adroddiad Materion yn Codi 31-03-20

Ffurflen Flynyddol 31-03-20 ( nodiadau )

Ffurflen Flynyddol 31-03-19

Adroddiad Materion yn Codi 31-03-19

Ffurflen Flynyddol 31-03-18

Adroddiad Materion yn codi 31-03-18


Isod cewch weld y fersiynau diweddaraf o’r polisi ar bryderon a chwynion, gorchmynion sefydlog a rheoliadau ariannol ynghyd â’r Cod Ymddygiad

Rheolau Sefydlog
(Dogfen Gymraeg wrthi cael ei chyfieithu ar hyn o bryd)

Rheolau Ariannol

Polisi Cwyno
(Dogfen Gymraeg wrthi cael ei chyfieithu ar hyn o bryd)

240716 Cod Ymddygiad a fabwysiadwyd Cym Terf

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Awst 2018


Ffurflen Flynyddol 31-03-17

Adroddiad materion yn codi 31-03-16

Ffurflen Flnynyddol 31-03-16
(Mae'r ddogfen yma yn uniaith Saesneg.  Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Ffurflen Flynyddol 2017