Llywodraethiant

(Mae'r ddogfennaeth yma yn uniaith Saesneg.  Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Budget Monitoring Report 01 07 18 quarter 1

Budget Monitoring Report 071018 quarter 2

Budget Monitoring Report 7th January 2019 quarter 3

Budget Monitoring Report quarter 4 18 19

07.04.19 Year end budget monitoring report


Pwyllgor Cyllid – Cylch Gorchwyl

Pwyllgor Parciau – Cylch Gogchwyl

Pwyllgor Y Fynwent – Cylch Gorchwyl


Y mae rhybudd yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2018 wedi ei gwblhau ar 27 Medi 2018 ac mae'r cyfrifon yn awr ar gael i etholwyr lIeol eu harchwilio yn unol ag Adran 29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.  [ fwy o fanylion ]

Ffurflen Flynyddol 31-03-18

Adroddiad Materion yn codi 31-03-18


Isod cewch weld y fersiynau diweddaraf o’r polisi ar bryderon a chwynion, gorchmynion sefydlog a rheoliadau ariannol ynghyd â’r Cod Ymddygiad

Rheolau Sefydlog Ionawr 2017

Rheolau Ariannol Mabwysiadwyd Gorffennaf 2016

Polisi Cwyno
(Dogfen Gymraeg wrthi cael ei chyfieuthu at hyn o bryd)

240716 Cod Ymddygiad a fabwysiadwyd Cym Terf

Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Awst 2018


Ffurflen Flynyddol 31-03-17

Adroddiad materion yn codi 31-03-16

Ffurflen Flnynyddol 31-03-16
(Mae'r ddogfen yma yn uniaith Saesneg.  Pe byddech angen copi Cymraeg, cysylltwch a'r Clerc)

Ffurflen Flynyddol 2017